Đường tài vận là đường thẳng xuất hiện dưới ngón út. Độ dài đường tài vận rất ngắn, thường nằm ở dưới trung tâm ngón út, nhưng đôi khi cũng sẽ nằm lệch về bên trái hoặc bên phải. Vị trí bị lệch không ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính, tiền bạc của người xem.

(Nguồn: Tổng hợp)