Lông mày giúp khuôn mặt thêm duyên dáng, biểu đạt cảm xúc, bên cạnh đó nó còn có tác dụng bảo vệ mắt. Ngoài ra, những nghiên cứu về khuôn mặt đã chứng tỏ lông mày còn nói lên nhiều điều về tính cách con người. Đặt ngón út, ngón giữa và ngón trỏ lên giữa hai lông mày và xem khoảng cách đó tương ứng với mấy ngón tay, bạn sẽ biết ngay tính cách mình như nào, yêu và ghét điều gì.

(Nguồn: V2)